Randevu

Hizmetlerimiz
Tedavi Birimleri PDF Yazdır e-Posta

 

 Göz Muayene Birimi

 Katarakt Cerrahi Birimi

 Refraktif Cerrahi Birimi

 Retina Birimi

 Glokom Birimi

 Şaşılık Birimi

 Kornea Birimi

 Üveit Birimi

 Okülaplasti Cerrahi Birimi

Kontakt Lens Birimi

Pediatrik Birim (Çocuk Refraksiyon Ünitesi)

Renk Körlüğü

Keratokonüs

Nörovizyon Birimi

Orbita Birimi

 

 

 

 
Lazer Tedavileri PDF Yazdır e-Posta

Argon Lazer: Retina hastalıklarının tedavisinde kullanılır.


 

 YAG Lazer: Glokom hastalarında ve katarakt ameliyatı sonrasında görme netliği azalan hastaların tedavisinde kullanılır

 

 

Fotodinamik Lazer Tedavisi: Damardan ışığa duyarlı ilaçlar verilir. Bu ilaçlar lazer ışığını normal insan dokularından daha kolay emer, retina altındaki patolojik damarlar bu fotosensitif ilaçları çevre dokulardan daha yüksek oranda içermektedir buna bağlı olarak, uygulanan lazer ışığı seçici olarak bu patolojik dokuyu etkiler.

 

 

Excimer Lazer: Kişinin gözlük veya kontakt lense bağımlığını ortadan kaldıran veya azaltan tedavi yöntemidir. Miyopi, hipermetropi, astigmatizma gibi kırma kusuru olan kişiler bu tedavi yönteminden faydalanarak gözlüksüz net görme imkanına kavuşmaktadır.


 

 

 

 
Göz Muayene Birimi PDF Yazdır e-Posta

          Herhangi bir şikayet olsun ya da olmasın her yetişkin yılda bir kez göz muayenesi olmalı. Çocuklarda ise bu süre sağlıklı göz gelişimi için 6 aydır.

          Rutin göz muayenesinde görme keskinliği ve kırma kusuru, göz tansiyonu ölçümü ve biomikroskopik muayene

  • ön segment:  kornea, sklera, iris, lens
  • arka segment: vitreus, retina  detaylı muayenesini içermektedir.

 

 
Kornea Birimi PDF Yazdır e-Posta

KORNEA

                Kornea gözün ön kısmında yer alır ve gözün kırıcılığı en fazla olan kısmını oluşturur. Anotomik olarak beş tabakadan öndeki olan kornea epiteli (hücre tabakası) dışında diğer tabakaların kendi kendini tamir kabiliyeti yoktur.

Belirtiler:

-          Ağrı; enfeksiyon, korneal ödem ve yabancı cisim gibi nedenlerle korneadaki sinir uçlarının uyarılmasına bağlı olarak oluşur.

-          Bulanık görme; merkezi kornea saydamlığının bozulması sonucu.

-          Işığa karşı hassasiyet

-          Gözlerde sulanma ve kızarıklık

-          Blefarospazm;  göz kapaklarındaki kasların istemsiz olarak kasılması durumudur.

-          Korneal ödem nedeni ile ışığın tayflara ayrılması sonucu beyaz ışığın gökkuşağı gibi renkli görülmesi.

KORNEA ENFEKSİYONLARI

                Kornea, sürekli mikroplara ve çevresel etkenlere açık olması nedeniyle, bazı savunma mekanizmalarına sahiptir. (Göz kapama refleksi, göz yaşı sıvısı, korneanın en dışındaki epitel hücrelerinin tam ve hızlı rejenere olabilmesi) Bu bariyer bozulur ya da aşılırsa, keratit meydana gelir. Hazırlayıcı faktörler: blefarit, dakriyostenoz, büllöz keratopati, kuru göz, kontakt lens kullanımı, travma ve immünsupresif kullanımıdır.

KERATOKONUS

KERATOKONÜS İÇİN KORNEAL KROSSLİNKİNG
  

             Keratokonüs korneayı zayıflatan ve zamanla bombeleşmesine neden olan bir hastalıktır. Sıklıkla bu bombeleşme korneanın alt yarısında olur ve hastada astigmat olarak kendini belli eder. Tabii ki tüm astigmatların sebebi keratokonüs değildir. Keratokonüsün hafif ve erken olanlarında gözlükler astigmatik görmeyi düzeltebilir.

           Korneanın anormal yüzeyi korneanın refraktif bozukluğunu artırarak görme keskinliğinde orta veya ciddi azalmaya sebep olur. Keratokonüs ilerledikçe görmeyi artıracak cerrahi olmayan tek yol gaz geçirgen sert kontakt lenslerdir. Keratokonüs ilerledikçe santral korneanın skarlaşması oluşabilir. Hastaların yaklaşık % 50’si kontakt lenslerden fayda görür.

           İlerleyici keratokonüste zayıflamış korneal yapıyı güçlendirmek için Riboflavin ile birlikte Korneal Kollajen Krosslinking tedavisi uygulanmaktadır. Bu metod kornea içindeki doğal destek dokusu olan kollajenin crosslinkini artırma esasına dayanır. Kollajenin görevi korneanın bombeleşmesini ve düzensizce dikleşmesini önlemektir.

           30 dakikalık korneal krosslinking tedavisi ayaktan tedavi şeklinde uygulanır. Hazırlanmış riboflavin damlaları korneaya uygulanır ve daha sonra ultraviole ile aktifleştirilir. Bu basit tedavi korneadaki kollajen krosslinkini artırır ve korneayı güçlendirir. Bu tedavi güvenlidir ve efektifdir.

      
KERATOKONÜS İÇİN INTACS
 

        İNTACS keratokonüsün bilinen tedavilerinden birisidir. INTACS korneaya yapısal devamlılık sağlayan ve cerrahi olarak korneaya takılan plastik halkalardır. Bu özelliği İNTACS ı keratokonüs için ideal tedavi seçeneklerinden biri yapar. INTACS santral korneayı düzleştirir ve refraktif hatayı düzeltir. INTACS in en büyük avantajı hiçbir doku kaybı olmaz ve görme aksı boyunca herhangi bir ablasyon veya insizyon uygulanmaz. INTACS tedavisi reversible bir cerrahi değildir, ancak halkalar korneadan çıkarılabilir veya başka bir boyutuyla değiştirilebilir. INTACS hasta tarafından hissedilmez ve en fazla bir kontakt lens kadar dikkat çeker. INTACS yerleşiminden sonra herhangi bir idame tedavisi gerektirmez.

      INTACS korneayı güçlendirir ve yeniden şekillendirir, keretokonüsün neden olduğu düzensizlikleri ortadan kaldırır. İyileşme sürecini monitorize etmek ve vizüyel gelişmeyi değerlendirmek için sıkı takip gereklidir. Başarılı bir INTACS prosedüründen sonra bile gözlük veya kontakt lens gerekebilir, ancak INTACS hastayı keratoplastiye olan ihtiyaçtan kurtarır.

       Korneal krosslinking tedavileri INTACS ile beraber kombine edilebilir. Bu durumda krosslinking keratokonusün kötüleşmesini engellerken, INTACS zaten mevcut stepleşmeyi geri döndürür.

     


KURU GÖZ

                Göz yaşı sıvısının eksikliği veya kalitesinin bozulmasına bağlı gelişir. 40’lı yaşlardan itibaren sık görülebilen bir hastalıktır. Gözde yanma, kızarıklık, refleks yaşarma ve yabancı cisim hissi olabilir. Tedavisinde suni gözyaşı preparatları, punktum tıkacı ve cerrahi yöntemler uygulanır.

KORNEA DEPOLANMALARI

-          Arkus Senilis: Genellikle ileri yaşlarada görülen limbusa yakın  halka şeklinde bir kornea dejenerasyonudur. Görme bozukluğuna neden olmaz.

-          Demir çizgileri: Fizyolojik, pterjium dokusunda, glokom cerrahisi filtrasyon blebinde ve keratokonusta görülebilir.

KORNEA DİSTROFİLERİ

           Genellikle genetik kökenli olup, korneanın değişik katlarında saydamlığın kaybına  yol açan metabolik fonksiyon bozukluğudur. 10-30 yaşları arasında görülebilirler.
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 / 2
Copyright © 2010 TURKUAZ GÖZ MERKEZİ - Her hakkı saklıdır. Son güncelleme 6 Şubat 2012 webmaster